• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

ACCESS

Cel kursu

Microsoft Access to program zarządzania bazą danych. Dzięki niemu pracownicy zajmujący się przetwarzaniem informacji mogą z łatwością uzyskiwać dostęp do danych, w prosty sposób tworzyć czytelne raporty oraz bezpiecznie udostępniać dane w środowisku sieci Web.

Program Microsoft Access umożliwia łatwe śledzenie oraz raportowanie informacji, a przy tym nie wymaga gruntownego opanowania problematyki baz danych. Można szybko rozpocząć pracę przy użyciu wstępnie skonstruowanych aplikacji, które można modyfikować i przystosowywać do zmieniających się potrzeb biznesowych

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU OBSŁUGA PROGRAMU ACCESS
1. Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych
- Pojęcia podstawowe
- Podstawowe elementy bazy danych
- Typy danych - przykłady

2. Tabele
- Pojęcia podstawowe – kolumna (pole), wiersz (rekord), klucz, etc.
- Tworzenie tabel w widoku projektu i przy pomocy kreatora
- Reguły sprawdzania poprawności,
- Maski wprowadzania
- Dodawanie nowych rekordów do tabeli
- Filtrowanie i sortowanie , Autosumowanie

3. Tworzenie kwerend wybierających za pomocą kreatora
- Tworzenie kwerend wybierających za pomocą Widoku projektu
- Pole Kryteria kwerendy
- Kwerendy wybierające z parametrem
- Łączenie pól w kwerendach
- Proste obliczenia matematyczne w kwerendach
- Funkcja Date(), Ccur(), Beetween()
- Kwerendy krzyżowe, Autosumowanie , Funkcja Format()
- Konkatenacja

4. Formularze
- Tworzenie formularzy za pomocą ikony Formularz
- Tworzenie formularzy za pomocą kreatora
- Tworzenie formularza w postaci Arkusza danych
- Filtrowanie danych w formularzu
- Modyfikacja formularzy za pomocą Widoku projektu
- Dodawanie przycisków nawigacyjnych do formularza

5. Ręczne tworzenie formularza z podformularzem
- Raporty
- Tworzenie raportów za pomocą ikony Raport
- Tworzenie raportów za pomocą kreatora
- Modyfikacja raportu za pomocą Widoku projektu
- Tworzenie raportu na podstawie wielu tabel
- Grupowanie i sortowanie

6. Funkcja Suma(), Policz(), Left()
- Relacje
- Główne rodzaje relacji ; Tworzenie i edytowanie relacji
- Więzy integralności