• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Cel kursu

- przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem,
- badania i oceny zdolności kredytowej,
- lepszego wykorzystania zasobów,
- poprawy wyniku finansowego,
- sprostania potrzebom rynku.

Informacje o kursie

PROGRAM ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA:
1. Podstawowe zasady rachunkowości.
2. Wstęp do analizy finansowej.
3. Analiza jakościowa.
4. Analiza finansowa.
5. Analiza wskaźnikowa.
6. Analiza pionowa i pozioma.
7. Analiza płynności.
8. Cash-flow.
9. Kompleksowa analiza działalności przedsiębiorstwa.
10. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.
11. Analiza RZiS.
12. Analiza porównawcza.
13. Instrumenty finansowe.
14. Panel bankowy.
15. Pierwotne źródła spłaty.
16. Wtórne źródła spłaty.
17. Współpraca kredytowa przedsiębiorstw z bankiem.
18. Nadanie syntetycznego ratingu klienta.
19. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.