• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

ARCHI CAD

Cel kursu

Jednym z najbardziej popularnych programów w biurach architektonicznych jest ArchiCAD.Program ten umożliwia przygotowanie jednocześnie: dwuwymiarowych rysunków (takich jak rzutów kondygnacji, przekrojów, itp.) oraz widoków perspektywicznych i aksonometrycznych przy korzystaniu z tylko jednego modelu.

Program opiera się na możliwości rysowania w systemie zbliżonym do WYSIWYG przy zachowaniu sposobu pracy charakterystycznego dla architektów – czyli opracowywaniu rzutów kolejnych kondygnacji. Na podstawie rzutów trójwymiarowy model oraz przekroje generowane są automatycznie. Edycje dokonane na modelu i przekrojach przenoszą się też na rzut.

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU OBSŁUGA PROGRAMU ARCHICAD
1. wprowadzenie do technologii BIM
2. interakcja z programem
3. podstawowa edycja, zaznaczanie i wprowadzanie obiektów
4. struktura budynku i zasady modelowania
5. podstawowe obiekty architektoniczne
6. ściana, strop, okno, drzwi, belka, słup, schody, dach
7. materiały budowlane i struktury warstwowe ścian i stropów.
8. atrybuty obiektów architektonicznych
9. warstwy, rodzaje linii, wypełnienia, pióra
10. obiekty parametryczne
11. meble i wyposażenie
12. narzędzia dokumentacji
13. przekroje, elewacje, rozwinięcia ścian, obszar 2D, detal
14. narzędzia rysunkowe 2D, wymiarowanie i opisywanie rysunków
15. dokumentacja , szablony i arkusze,