• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Archiwista I Stopnia

Cel kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które planują pracę w archiwum zakładowym, dla pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp.

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy referenta kancelaryjnego i archiwisty zakładowego.

Informacje o kursie

PROGRAM ARCHIWISTA I STOPNIA:
1. Zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt w zakresie przyjmowania dokumentacji aktowej z komórek organizacyjnych
2. Prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwizowanej tj. spisów:
- zdawczo-odbiorczych,
- dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
- dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego,
- kart udostępnień dokumentacji
3.Zasady i sposób porządkowania zalegającej, nie uporządkowanej dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt w rozbiciu na zespoły archiwalne (segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE i B , opisywanie teczek, znakowanie dokumentacji).
4.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej- sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
- powołanie komisji ds. brakowania,
- przygotowanie stosownej dokumentacji do właściwego miejscowo Archiwum w celu uzyskania zezwolenia na brakowanie,
- procedury postępowania w ewidencji archiwalnej po wydaniu zezwolenia na brakowanie,
- postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej( podstawa prawna).