• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Archiwizacja i obieg dokumentów

Cel kursu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu: obiegu dokumentów i ich archiwizowanie, działania zakładowych archiwów oraz współpracy z Archiwum Państwowym. Poznajemy zasad postępowania z dokumentacją od momentu jej założenia po przekazanie do Archiwum Państwowego.

Na kurs zapraszamy osoby , które chcą być odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją oraz jej archiwizowanie. Kurs prowadzony jest w sposób rzetelny oraz profesjonalny.

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU ARCHIWIZOWANIE I OBIEG DOKUMENTÓW:
1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
2. Odpowiedzialność oraz nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności biurowo – kancelaryjno – archiwalnych
3. Formy ochrony prawnej dokumentacji
4. Pojęcie i rodzaje dokumentów:
- Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji;
- Podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem;
- Podstawy tworzenia upoważnień, protokołów (z posiedzenia komisji, zebrań, sprawozdań), notatek służbowych (z narad, z przeprowadzonych rozmów telefonicznych), poleceń wyjazdu służbowego i rozliczenia kosztów (delegacji zagranicznej).
5. Instrukcja kancelaryjna
6. Rzeczowy Wykaz Akt
7. Instrukcja Archiwalna
8. Archiwum zakładowe