• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Autoprezentacja

Informacje o kursie

PROGRAM AUTOPREZENTACJA

1. Wstęp:
- warstwa werbalna i niewerbalna wystąpienia, m.in. aura emocjonalna, gestykulacja, detale w wyglądzie, dykcja, język, polszczyzna, konstrukcja wystąpienia, jak mówić ciekawie, różnice i podobieństwa występu w telewizji i przed publicznością, rola rekwizytu
Podstawowe źródła komunikacji:
- mowa ciała (mimika, gesty), parajęzyk (ton głosu, barwa, tempo mówienia), słowa

2. Pierwsze wrażenie:
- powitanie
- wygląd zewnętrzny
- postawa, głos,
- uśmiech,
- kontakt wzrokowy.

3. Trudne sytuacje w trakcie spotkania:
- podstawowe techniki odpowia jak opanować stres,.
- dania na pytania informacyjne i krytyczne, jak reagować na przeszkadzanie i prowokację, pułapki w argumentacji i "tricki pod publikę", kultura i etykieta rozmowy

4. Autoprezentacja - ćwiczenia praktyczne:
- wystąpienie “zapoznawcze” podczas konferencji – “kilka słów” o sobie i swojej firmie,
- odebranie nagrody,
- konferencja prasowa (uczestnicy podzieleni na grupy – praca w zespole).