• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

C#

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU PROGRAMOWANIE C#
1. Podstawy i cechy języka, środowisko .NET
2. Funkcja Main
3. Klasy i obiekty - 4 h
4. Dziedziczenie i zawieranie
5. Dziedziczenie a dostęp do składowych
6. Konstruktory i destruktory
7. Interfejsy
8. Typy danych
9. Składowe statyczne
10. This i base – odwołania do składowych
11. Ćwiczenia kształtujące i utrwalające