• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

HCCP W PLACÓWKACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO

Cel kursu

Adresatami szkolenia są pracownicy stołówek szkolnych, przedszkolnych, przyzakładowych, intendenci.
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu budowania systemu HACCP. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o rodzajach zagrożeń, którym podlegają środki spożywcze, poznają zasady GHP oraz GMP, uzyskają wiedzę na temat księgi HACCP oraz dokumentów kluczowych. Kurs adresowany do wszystkich osób, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z tematyką żywienia zbiorowego.

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU HCCP:
1. Zasady GHP jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom środków spożywczych, zakażeniom i zatruciom pokarmowym.
2. Wymagania zdrowotne dla osób zatrudnionych w procesie produkcji i w obrocie żywnością.
3. Zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji pomieszczeń, maszyn, urządzeń i sprzętu.
4. Kontrolowanie obecności szkodników.
5. Zasady GMP jako sposób prowadzenie wewnętrznej kontroli i jakości zdrowotnej żywności.
6. Przechowywanie poszczególnych asortymentów środków spożywczych.
7. Prowadzenie procesów technologicznych.
8. Podstawowe zasady znakowania żywności.
9. Księga HACCP - częściowy przykład opracowania, wzory wydruków.
10. Przykładowy proces technologiczny i CCP.
11. Norma ISO 22000:2005.