• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

INTENDENT

Cel kursu

Adresatami szkolenia są pracownicy stołówek szkolnych, przedszkolnych, przyzakładowych, intendenci.
 Kurs adresowany do wszystkich osób, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z tematyką żywienia zbiorowego.

PROGRAM KURSU:

 1.    Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego 

                 Zawód intendenta w zakładzie żywienia zbiorowego Charakterystyka zawodu intendenta 

 Zakres uprawnień intendenta

 2.    Podstawy dietetyki w zawodzie intendenta 

Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży 

Konsekwencje nieprawidłowych nawyków żywieniowych w rozwoju dziecka

Błędy dietetyczne w żywieniu dzieci

Rola zbilansowanej diety w żywieniu dzieci

Zasady zdrowego żywienia dzieci 

Planowanie posiłków 

Normy żywienia i racje pokarmowe

Zasady układania jadłospisów

Metody oceny jadłospisów

Zasady żywienia różnych grup ludności

  Sporządzaniu podstawowych posiłków 

 3. Zawód intendenta w świetle przepisów i zasad bezpieczeństwa 

 Zasady bezpieczeństwa w zakładach żywienia zbiorowego

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności 

  Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej 

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) 

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej

Bezpieczeństwo żywności

 Zasady działania i wdrażania systemu HACCP 

 Ocena jakości przyjmowanych surowców

Przechowywanie żywności

 Obróbka wstępna i zasadnicza żywności przy przygotowywaniu posiłków

Ocena poprawności stosowanych procesów technologicznych pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa żywności

Okresowa kontrola gotowych posiłków

4. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) 

Dostawa i przyjęcie towaru

Oznakowanie produktów

Przechowywanie surowców i składników

 Prowadzenie procesów technologicznych

Obróbka wstępna surowców

Rozmrażanie

Obróbka cieplna

Warunki przechowywania schłodzonych potraw

Porcjowanie i transport produktów

Dystrybucja potraw