• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

INWENTARYZACJA

Cel kursu

Przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu inwentaryzacji jest czasochłonnym, dodatkowym zajęciem dla działów finansowo-księgowych w każdej firmie. Proces ten może przebiec szybciej, sprawniej i bez zbędnych opóźnień jeżeli nabędziemy pewnych umiejętności. Osoby, które zajmują się ta dziedziną  będą rzadziej popełniać błędy, które wydłużają cały proces.

Szkolenie adresowane jest do osób koordynujących, nadzorujących oraz przeprowadzających proces inwentaryzacji w jednostce, a także dla przedsiębiorców, pracowników działów księgowości oraz działów organizacyjno-administracyjnych. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także wszystkich zainteresowanych tematyką inwentaryzacji.

Uczestnicy szkolenia poznają metody i techniki przeprowadzania inwentaryzacji oraz mają szansę dowiedzieć się jak unikać najczęstszych błędów. Poznają najważniejsze aspekty prawne i księgowe związane z procesem inwentaryzacji.

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU INWENTARYZACJA
1. Przedmiot i istota inwentaryzacji
2. Cele inwentaryzacji
3. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
- Ustawa o rachunkowości a inwentaryzacja - obowiązujące w 2013 roku przepisy w zakresie inwentaryzacji
- Inne przepisy regulujące problematykę inwentaryzacji
4. Typy i rodzaje inwentaryzacji
- inwentaryzacja roczna
- inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
- inwentaryzacja kontrolna, doraźna
- inwentaryzacja ciągła
- inwentaryzacja uproszczona
5. Przygotowanie obszaru inwentaryzacji
- zatrzymanie operacji magazynowych
- przypadki szczególne
6. Przygotowanie personelu do inwentaryzacji
- komisje nadzorujące
- komisje liczące
- komisje kontrolne
- szkolenie personelu
7. Metody inwentaryzacji
- metoda spisu z natury
- metoda uzgadniania salda
- metoda weryfikacji
8. Etapy inwentaryzacji
- prace przygotowawcze
- prace spisowe
- prace rozliczeniowe
- zamknięcie księgowe
9. Terminy oraz częstotliwość inwentaryzacji
10. Dokumentacja inwentaryzacji
- arkusze spisowe
- arkusze kontrolne
- rozliczenie inwentaryzacji
11. Różnice inwentaryzacyjne w ujęciu księgowym
- odchylenia w granicach norm i poza ich granicami
- warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
- nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione.
12. Odpowiedzialność osób przeprowadzających inwentaryzację