• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

JĘZYK MIGOWY

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie kursanta z metodami porozumiewania się osób niesłyszących, wyposażenie w umiejętność komunikowania podstawowych informacji, rozumienia wypowiedzi w zakresie poznanego słownictwa języka migowego, przygotowanie do samokształcenia oraz upowszechnienie idei integracji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU JĘZYK MIGOWY:
1. Wprowadzenie do kursu PJM
Ogólne problemy osób niesłyszących; Polski język migowy i jego cechy.

2. Znaki daktylograficzne
Polski alfabet palcowy; Znaki pojęć liczbowych.

3. Autoprezentacja
Blok I: Przywitanie się.
Blok II: Imiona i przydomki migowe.
Blok III: Gramatyka twarzy.