• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Kadry i płace

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podjąć zatrudnienie w dziale kadr i zdobyć wiedzę na temat zasad organizacji i prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników.


Informacje o kursie

PROGRAM KADRY I PŁACE:

Przyjęcie pracownika do pracy

Akta osobowe pracownika, 

Rodzaje umów o pracę, zawieranie i rozwiązywanie umów 

Umowy cywilnoprawne 

Nawiązanie stosunku pracy

Czas pracy 

Rozwiązanie stosunku pracy  

Rozwiązanie umów o pracę 

Świadectwa pracy 

Urlop wypoczynkowy, inne urlopy 

Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby 

Świadczenia chorobowe dla pracowników 

Przykłady naliczania wynagrodzeń  

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 

Komputerowy program do obsługi kadr i płac (PŁATNIK)