• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

KSIĘGOWOŚĆ WSPOMAGANA KOMPUTEREM

Informacje o kursie

 Ramowy program nauczania:

I.  Księgowość uproszczona

II.   Podstawy rachunkowości

-    zasoby majątkowe

-    funkcjonowanie kont bilansowych i niebilansowych

-    formy techniki księgowości

-    dokumentacja księgowa

-    błędy księgowe

-    wynik finansowy

-    ewidencja środków pieniężnych

II. Rachunkowość wspomagana komputerem

-    inne środki pieniężne

-    rozrachunki publiczno – prawne  z pracownikami

-    obrót materiałowy

-    obrót produktami gotowymi oraz towarowy jednostki

-    aktywa trwałe

-    kapitały własne, fundusze specjalne

-    ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego

-    sprawozdanie finansowe

III. Rozliczenia z budżetem

-    rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych

-    rozliczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku dochodowego

-    rozliczenie podatku VAT

 

Podczas szkolenia do księgowości komputerowej wykorzystany będzie program SYMFONIA , INSERT ORAZ MAŁA KSIĘGOWOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ