• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Negocjacje

Cel kursu

Tematyka prawa pracy z uwagi na dość częste zmiany przepisów i pojawiające się w praktyce istotne wątpliwości wymaga ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy. Udział w proponowany przez nasz kursie zapewni Państwu dostęp do informacji o zmianach oraz o praktycznym znaczeniu obowiązujących przepisów.

Informacje o kursie

PROGRAM NEGOCJACJE:
1. Uwarunkowania sytuacji negocjowania.
2. Rozróżnienie komunikacji werbalnej, para-werbalnej i niewerbalnej w procesie negocjacji.
3. Wymiary sytuacji negocjacyjnej – zachowania uczestników negocjacji.
4. Cechy sprawnych negocjatorów.
5. Predyspozycje osobowościowe a kształtowanie własnej wiarygodności.
6. Kształtowanie osobistych umiejętności negocjacyjnych.
7. Kompetencja komunikacyjna a własne predyspozycje i preferencje w roli negocjatora.
8. Taktyka i kontr-taktyka – zasady i wykorzystanie w budowaniu relacji z partnerem w negocjacjach.
9. Stosowanie strategii werbalnych i niewerbalnych w tworzeniu relacji z partnerem w negocjacjach.
10. Zasady radzenia sobie z reklamacjami i negatywnymi opiniami.
11. Kształtowanie umiejętności reagowania na zastrzeżenia i wątpliwości drugiej strony.
12. Praktyczne ćwiczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w negocjacjach.