• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH:
1. Prawidłowo wypełniony Wniosek o Płatność
2. Terminy złożenia wniosku o Płatność (pośrednią, końcową)
3. Dokumenty, które Beneficjent musi złożyć do Wniosku
4. Płatność
5. Generator Wniosków o Płatność
6. Wynagrodzenia w projektach: miękkich i inwestycyjnych
7. Rozliczanie leasingu
8. Opis dokumentów księgowych
9. Obowiązki Beneficjenta podczas realizacji projektów oraz przy jego rozliczaniu
10. Nieprawidłowości przy realizacji projektu lub przy jego rozliczaniu
11. Termin archiwizowania dokumentów projektowych
12. Zmiany w projekcie
13. Kontrola i monitoring
14. Ewaluacja
15. Audyt
16. Realizacja projektu