• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU

Cel kursu

Biznesplan jest to kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej. Często potrzebny jest on przy zakładaniu firmy, wdrażaniu nowego projektu lub ubieganiu się o kredyt lub dofinansowanie np. z funduszy Unijnych.

Kurs ten przeznaczony jest dla każdego kto chce lub potrzebuje nauczyć się konstruować biznesplan.

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWANIE BIZNES PLANU
1. Wybór celu działania jednostki (pomysł na firmę, rodzaj wykonywanej działalności)–możliwości własne a potrzeby rynku;
2. Prawno – organizacyjna  charakterystyka przedsięwzięcia;
3. Misja firmy (cele kierunkowe, wartość firmy, segment do którego produkt jest kierowany, stosunek do pracowników i stosunek do otoczenia);
4. Profil firmy i jej klientów (miejsce prowadzenia, struktura organizacyjna, rynek działania, charakterystyka jej klientów);
5. Analiza SWOT (szanse-zagrożenia; silne – słabe strony);
6. Sporządzanie planu marketingowego (pomysł na promocje, reklamę,  public relations);
7. Profil organizacyjno – techniczny (program prac inwestycyjnych; wyposażenie w środki trwałe, źródła i warunki zakupu,  zużycie materiałów i surowców);
8. Planowanie czasowych etapów rozwoju firmy;
9. Wybór i wdrażanie strategii (cele krótko-, średnio- i długoterminowe);
10. Plan techniczny (tworzenie cennika, utrzymanie jakości, zmiany technologiczne);
11. Plan finansowy (kalkulacja kosztów początkowych, stałych, zmiennych, źródła finansowania przedsięwzięcia, prognoza sprzedaży, sporządzenie rachunku wyników);
12. Ocena przedsięwzięcia za pomocą wskaźników ekonomicznych.