• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Zamówienia publiczne

Cel kursu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, w szczególności uczestniczących w procesie przygotowywania ofert na realizacje dostaw, usług lub robót budowlanych w odpowiedzi na zamówienia publiczne, w trybach ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Informacje o kursie

PROGRAM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
1. Podstawowe pojęcia związane z tematyką zamówień publicznych
2. Zamówienie publiczne
3. Kim jest Zamawiający?
4. Kiedy stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych?,
5. Aktualny stan prawny
6. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne
7. Zasady postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
8. Wartość przedmiotu zamówienia i fakty z tego wynikające
9. Przygotowanie dokumentacji postępowania
10. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,
11. Ogłoszenia
12. Tryby udzielania zamówień publicznych
13. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia
14. Wybór najkorzystniejszej oferty
15. Dokumentowanie postępowania
16. Umowy w sprawach zamówień publicznych
17. Treść umowy a opis przedmiotu zamówienia
18. Forma umowy
19. Nieważność umowy
20. Ochrona prawna